Vielse & Velsignelse

Ønsker I at blive viet i en af pastoratets kirker, så kontakt en af præsterne her for at aftale dato.

For at blive gift skal man have en prøveattest, som man kan få på Borgerservice. Når den er udfyldt og indsendt, udstedes en prøvelsesattest af brudens bopælskommune. Attesten er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen og skal afleveres til kirkekontoret.

Vielsen skal bevidnes af to vidner, hvis navne og adresser skal afleveres til kirkekontoret.

Er man allerede gift på rådhuset, kan man godt ønske en højtideligholdelse af ægteskabet i kirken. Der kan være mange grunde til at ønske en kirkelig velsignelse af sit ægteskab. Man er altid velkommen til at kontakte en af præsterne og tale om sine spørgsmål og tanker i den forbindelse. Den kirkelige velsignelse har, i modsætning til en kirkelig vielse, ikke juridisk/borgerligt indhold, hvorfor en prøvelsesattest ikke er nødvendig, man skal dog forevise en borgerlig vielsesattest.