Borup Kirke

To ting falder i øjnene, når man ser Borup Kirke udefra:

    • At tårnet helt mod sædvane har et tværvendt saddeltag 
    • Østgavlen som tydeligt fortæller, at kirken på et tidspunkt er bygget ud til dobbelt bredde.
       

Kirkens indre var indtil sidst i 1800-tallet dækket af to rækker hvælv, som blev støttet af tre piller i midten af kirken. Ved en stor restaurering blev det fjernet, og kirken fik fladt loft.

Tårnet er rejst i 1590 – altså i renæssancetiden, men man fulgte ikke moden i Borup på den tid; det ser helt senmiddelalderligt ud.

I det indre lægger man mærke til den smukt skårne bruskbarok-prædikestol fra 1630 og den lidt ældre altertavle med maleri fra 1700-tallet: Jesus i Gethsemane.

Alterskanken er skabt i 1778 af klejnsmed Lange i København.

Kirkens største skat er alterkalken fra omkring 1300 – den kan opleves i brug ved gudstjenesterne, men er ellers forsvarligt låst inde.

I tårnet hænger to gamle klokker fra 1450 og 1598.

Kirken har fra enevældens indførelse i 1666 til 1912 hørt til Svenstrup gods. Det ses på vindfløjene på tårnet, som er prydet af en svane for Biskop Hans Svane, og af de mange begravelsesskjolde, som er ophængt i tårnrummet.