Medlem af Folkekirken

Man fødes ikke som medlem af folkekirken, det bliver man kun ved dåb.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken, ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte en af sognets præster og aftale nærmere. Ved dåb af børn og unge under 18 år, er det forældremyndighedsindehaveren/haverne, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken - personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved henvendelse til en af sognepræsterne.