Kirkegård

Kirkegårdenes takster

Alle priser er oplyst pr. år. Ved nyerhvervelse skal årsprisen ganges med 30 for kister og 15 for urner, således at fredningstiden er fuldt dækket.

Fornyelse kan ske for minimum fem år af gangen.

Alle servitut-obligatoriske ydelser skal ligeledes ganges med 30 og 15 for hhv. kister og urner.

Ukendt fællesgrav kan ikke fornyes.