Konfirmation

Konfirmation 2025

    • Lørdag d. 17. maj, Borup kirke
    • Søndag d. 18. maj, Kimmerslev kirke
    • Lørdag d. 24. maj, Nørre Dalby kirke
    • Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 29. maj, Borup kirke
    • Søndag d. 1. juni, Borup kirke

Der er frit valg mellem datoerne. Tidspunktet trækkes der lod om afhængig af antal konfirmander de enkelte dage. 

Der er mulighed for indskrivning til forberedelse og konfirmation tirsdag og torsdag d. 18. og 20. juni mellem kl. 16.30 – 18.00 i Sognegården, Hovedgaden 72, 4140 Borup. Det kommer til at foregå som ”åbent hus”. Foruden selve tilmeldingen vil det også være muligt at få en god snak med præsterne.

 

Det er muligt at printe nedenstående tilmeldingsskema og medbringe udfyldt, og det er også muligt at udfylde skemaet på stedet.

Tilmeldingsskema konfirmation

 

Bemærk, at der ved fællesforældremyndighed kræves begge forældres underskrift. Enten skal begge forældre underskrive tilmeldingsskemaet eller også kan nedenstående fuldmagt benyttes af den forælder, som ikke har mulighed for at underskrive tilmeldingsskemaet.

Fuldmagt

 

 

I Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby konfirmerer vi på 7. klassetrin. Spørgsmål vedrørende konfirmation rettes til præstesekretær Winnie Bugge Frandsen på wbf@km.dk  Datoer for konfirmation offentliggøres ultimo januar for kommende skoleårs konfirmander - altså ca. 1,5 år før konfirmationen finder sted.