Begravelse/bisættelse

Begravelse/bisættelse

Ved dødsfald kan du finde oplysning om anmeldelse af dødsfald og begravelse på km.dk/borgerinformation.

Anmodning om begravelse eller ligbrænding (bisættelse) sker digitalt via borger.dk, hvor pårørende med NemId selv sender anmodningen eller giver fuldmagt hertil til en bedemand.

Dødsfaldet skal anmeldes til præsten i bopælssognet. De efterladte kan kontakte en bedemand, der i så fald på deres vegne påtager sig at ordne alt praktisk vedrørende begravelsen/bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegården, kordegnekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke.

Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende som regel med præsten til en samtale.

Var afdøde udmeldt af folkekirken, tages det normalt som udtryk for et ønske om, at der ikke skal medvirke en præst. 

Kontakt kirkegårdskontor