Hvornår kan man leje Sognegården og til hvad?

 

Sognegården Møllelundgaard kan udlejes til følgende formål:

Receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger i og fra pastoratets tre kirker

Møder og generalforsamlinger i lokale foreninger efter forudgående godkendelse

Foredrag og andre folkelige / kulturelle aktiviteter, såfremt de ikke strider imod

folkekirkens formål.

Receptioner i forbindelse med bryllupsmærkedage fra guldbryllup og opefter

Receptioner i forbindelse med runde fødselsdage for folkepensionister bosat i et af

pastoratets tre sogne.

 

Hvordan lejer man og hvad koster det?

 

For at leje sognegården, skal du ringe til graver Bent Fogt Bakken på telefon 24 25 62 94 og booke tid til den ønskede dato.

Såfremt der er ledigt, kan du som udgangspunkt få lov at dække op mv. dagen i forvejen.

Leje tidspunktet vil typisk være fra kl. 17.00 den foregående dag til kl. 10.00 den

efterfølgende dag.

Pris* for leje af salen er 2000,-

(Begravelseskaffe og foreninger halv pris)

Nøglen til sognegården udleveres efter aftale med Graver Bent Fogt Bakken,

Graverkontoret, Hovedgaden 49, 4140 Borup

 

Afhentning er bedst 08.00-09.00 eller 12.30 – 13.00 på hverdage.

Nøglen afleveres igen i postkassen på graverkontoret efter brug.

 

Om Sognegården

 

I sognegården er der en stor sal til udlejning. Den indeholder projektor og lærred samt

højttalere. Den kan rumme 75 personer og indeholder borde og stole dertil.

Standardopstillingen er til 64 personer.

Der er køkken- og toiletfaciliteter på stedet.

Man skal selv medbringe duge, viskestykker, klude og håndklæder mm. (Se nedenfor)

Under afholdelse af arrangementet, skal en branddør være låst op.

Lejebetingelser & husorden for Møllelundgård

• Der må ikke forekomme unødig støj til gene for de omkringboende beboere.

• Rygning er ikke tilladt indendørs.

• Lejer medbringer selv duge, viskestykker, karklude, køkkenruller, stanniol,

fryseposer samt affaldssække, sæbe, mv.

 

Ved driftsforstyrrelser rettes der henvendelse til Graver Bent Fogt Bakken på telefon

24 25 62 94 (eller uden for almindelig arbejdstid på telefon: 40 15 84 92.)

 

Lejer erstatter beskadiget inventar.

 

Der opkræves betaling for manglende oprydning og rengøring, hvis nedenstående ikke er

opfyldt:

• Oprydning: Borde og stole anbringes efter ophængt plan.

• Borde aftørres, stolesæder støvsuges/børstes og pletter fjernes.

• Gulvene fejes eller støvsuges og evt. pletter afvaskes. Hvis lejer vælger at

vaske gulv, forefindes der mopper o.l. til gulvvask.

• Service sættes på plads iht. fortegnelse

• Komfur, ovn, køleskab, fryser, kaffemaskine, elkedel, termokander, mikroovn,

tømmes og rengøres.

• Opvaskemaskine tømmes, og der renses filter i bunden. Efter brug skal

maskinen tømmes for vand efter vejledningen, lågen skal være åben og

fronten aftørres.

• Køkkenaffald i poser lægges i container, pap i papcontainer* og flasker i

glascontainer.

*Vær opmærksom på at fjerne plastik rundt om paprammer til dåser inden paprammer

lægges i papcontainer!

• Køkken & toiletter rengøres og poser fjernes. Nye poser isættes.

• Dåser samt ukurant affald bortskaffes af lejer og må ikke smides i containerne!

• Al lys slukkes og alle døre låses.

 

Ved akut behov for hjælp!

Skulle der mod forventning opstå et behov for akut at kontakte en medarbejder, kan I

kontakte graver Bent Fogt Bakken på telefon 24 25 62 94

(Eller uden for almindelig arbejdstid på telefon: 40 15 84 92.)

 

Kontaktoplysninger

Graver Bent Fogt Bakken:

Telefon: 24 25 62 94

E-mail: borup.sognkoege@km.dk eller borup-graver@mail.dk

Menighedsrådet:

Telefon: Telefon: 51 85 64 45

E-mail: 7214@sogn.dk

Gravermedhjælp Peter Winther Degn

Telefon: 21 72 38 10

E-mail: borup-graver@mail.dk

Kontaktoplysninger

 • Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby Pastorat
 • Postadresse:
  Sognegården / Menighedsrådet
  Hovedgaden 72
  4140 Borup

   

 • Telefon: 57 52 60 85
 • Email: borup.sognkoege@km.dk
 

Sociale links