Sensommergudstjeneste

Torsdag d. 15. august: Sensommergudstjeneste i Borup Kirke kl. 17.00 ved Katrine Winkel Holm.


Efterfølgende fællesspisning i sognegården. Senere på aftenen vil der være offentligt menighedsmøde og årsmøde i menighedsplejen.
Tilmelding til spisning senest den 12. august på borupsognegaard@gmail.com eller telefon 24256294

Årsmøde i Menighedsplejen torsdag den 15. august kl. 19.30 i sognegården.
Her vil bestyrelsen fremlægge beretning og regnskab, ligesom der vil være valg til bestyrelsen.
Forslag til behandling på årsmødet skal være formanden, sognepræst Lis Levring i hænde senest den 5. august på mail lile@km.dk

Menighedsmøde torsdag den 15. august kl. 19.00 i sognegården.
Her vil menighedsrådet fremlægge sidste års regnskab og det kommende års budget. Endvidere aflægges beretning om arbejdet i det forløbne år og planerne for de kommende års virksomhed i vort pastorat. Alle medlemmer er velkomne.